Universidad de Vigo Galego | Castellano

Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, Universidad de Vigo

Facultade de
BELAS ARTES
 
Ofertas de titulacións
 
Estudantes
 
Mediateca
 
Sistema de garantía de calidade
 
 
 
 
Facultade de Belas Artes de Pontevedra.
R/ Maestranza, 2
36002 Pontevedra

sdfba@uvigo.es
986 80 18 00
‣ Mestrado en Arte Contemporánea. Creación e Investigación
Prácticas externas


Prácticas externas

Trátase dunha materia de carácter optativo de 3 créditos ECTS, a realizar no primeiro cuatrimestre, cun total de 45 horas prácticas.

A finalidade das prácticas é coñecer a realidade laboral dos perfis profesionais mediante a inmersión no traballo cotiá en institucións e empresas relacionadas co ámbito da arte contemporánea e cos contidos e obxectivos específicos do módulo.

Cada alumno/a deberá obrigatoriamente poñerse en contacto co profesor coordinador das Prácticas Externas antes de comezar a fase das prácticas. O profesor coordinador decidirá as pautas concretas de desenvolvemento: datas e tipo de titorías, etc.

O seguimento das prácticas fundaméntanse nunha avaliación continuada do estudante polo profesor coordinador a través de titorías individualizadas ou en grupo.Listado de empresas convenio prácticas externas

Convenios en vigor ou pendientes de sinatura
fundación_RAC, colaboración co Grupo de Investigación Modo (Pontevedra)
MARCO (Vigo)
APAMP, Asociación de Familias de Personas con Parálisis Cerebral (Vigo)
Aldeas Infantiles
Cidade da Cultura (Santiago de Compostela)
Fundación Laxeiro (Vigo)
Paula Cabaleiro, xestora cultural para a Feria Cuarto Público (Santiago de Compostela)
Museo de Pontevedra
Fundación Eugenio Granell (Santiago de Compostela)
MONDOTROPO SL, productora de audiovisuais (A Coruña)
Fundación Luís Seoane (A Coruña)
MACUF (A Coruña)
SalaX, Facultade de Belas Artes (Pontevedra)
Sala Alterarte (Ourense)

Artistas

Elena Fernández, a través da Fundación Laxeiro (Vigo)
Teo Soriano, autónomo (A Coruña)
Félix Fernández, a través do MAC

Convenios anteriores
La Gran, Edición de Obxectos (Valladolid)
Culturgal, Pazo da Cultura de Pontevedra
Fundación CIEC, Centro Internacional de la Estampa Contemporánea (Betanzos)
TATATA Comunicación, estudo de deseño e montaxe de exposicións (Lugo)


  Normativa da Universidade de Vigo prácticas externas