Universidad de Vigo Galego | Castellano

Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, Universidad de Vigo

Facultade de
BELAS ARTES
 
Ofertas de titulacións
 
Estudantes
 
Mediateca
 
Sistema de garantía de calidade
 
 
 
 
Facultade de Belas Artes de Pontevedra.
R/ Maestranza, 2
36002 Pontevedra

sdfba@uvigo.es
986 80 18 00
‣ Mestrado en Arte Contemporánea. Creación e Investigación
Prácticas externas


Prácticas externas

Trátase dunha materia de carácter optativo de 3 créditos ECTS, a realizar no primeiro cuatrimestre, cun total de 45 horas prácticas.

A finalidade das prácticas é coñecer a realidade laboral dos perfis profesionais mediante a inmersión no traballo cotiá en institucións e empresas relacionadas co ámbito da arte contemporánea e cos contidos e obxectivos específicos do módulo.

Cada alumno/a deberá obrigatoriamente poñerse en contacto co profesor coordinador das Prácticas Externas antes de comezar a fase das prácticas. O profesor coordinador decidirá as pautas concretas de desenvolvemento: datas e tipo de titorías, etc.

O seguimento das prácticas fundaméntanse nunha avaliación continuada do estudante polo profesor coordinador a través de titorías individualizadas ou en grupo.Listado de empresas convenio prácticas externas

Convenios en vigor
-        Afundación Pontevedra, Vigo
-        Aldeas Infantiles, Vigo
-        Artistas
-        Ayuntamientos de Galicia
-        Auditorio de Galicia Santiago de Compostela
-        Bienal Internacional de Arte, Vilanova de Cerveria, Portugal   
-        Cidade de La Cultura, Santiago de Compostela
-        Comisarios independientes
-        Culturgal, Pontevedra
-        Domanises cerámica, Valencia
-        Estudio Pacheco, Pontevedra
-        Fundación Ciec, Betanzos
-        Fundación Eugenio Granell, Santiago de Compostela
-        Fundación Laxeiro, Vigo
-        Fundación Luís Seoane, A Coruña
-        Fundación RAC, Pontevedra
-        Galería Monty4, A Coruña
-        GaleríaTrinta, Santiago de Compostela
-        Lab_In, Vigo
-        Latamuda Arte Contemporáneo
-        MAC, A Coruña
-        MARCO, Vigo
-        Museo de Pontevedra
-        Museo Massó, Bueu   
-        Nevera 2000, Vigo 
-        Paso, Vigo
-        Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid
-        Sala Alterarte, Orense
-        Sala X, Facultad de Bellas Artes, Pontevedra.
-        Zlick, A Coruña