Universidad de Vigo Galego | Castellano

Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, Universidad de Vigo

Facultade de
BELAS ARTES
 
Ofertas de titulacións
 
Estudantes
 
Mediateca
 
Sistema de garantía de calidade
 
 
 
 
Facultade de Belas Artes de Pontevedra.
R/ Maestranza, 2
36002 Pontevedra

sdfba@uvigo.es
986 80 18 00
‣ Caixa de queixas, suxestións e parabéns


Obxectivos

  • Mellorar a calidade de todas as súas actividades e servizos.
  • Satisfacer aos seus usuarios. 
  • Incrementar a eficiencia dos recursos humanos e materiais.
Normativa e formularios

  Procedemento de xestión e revisión de incidencias, reclamacións e suxerencias
  Caixa de queixas, suxestións e parabéns