Universidad de Vigo Galego | Castellano

Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, Universidad de Vigo

Facultade de
BELAS ARTES
 
Ofertas de titulacións
 
Estudantes
 
Mediateca
 
Sistema de garantía de calidade
 
 
 
 
Facultade de Belas Artes de Pontevedra.
R/ Maestranza, 2
36002 Pontevedra

sdfba@uvigo.es
986 80 18 00
Novas

08/12/2017
Centro de Linguas. Exames CertAcles e exames libres de xaneiro 2018

O Centro de Linguas informa que está aberto o prazo de matrícula para os exames de acreditación de nivel- CertAcles e exames libres de xaneiro 2018.

*Recorda que se vas a solicitar un programa de intercambio Erasmus ou bolsa propia vas precisar dunha acreditación de nivel segundo os requerimentos da túa Universidade de destino.


Francés-CertAcles:

B1: mércores 17 de xaneiro ás 16:00 horas (Vigo)- matrícula ata 10 de xaneiro

Francés-Examen Libre:

B2: luns 15 de xaneiro ás 16:00 horas (Vigo)- matrícula ata 10 de xaneiro


Inglés-CertAcles:

B1: Venres 12 de xaneiro ás 16:00 horas (Vigo, Ourense e Pontevedra)- matrícula ata 7 de xaneiro

B2: Xoves 11 de xaneiro ás 16:00 horas (Vigo, Ourense e Pontevedra)- matrícula ata 7 de xaneiro

C1: Mércores 10 de xaneiro ás 16:00 horas (Vigo)- matrícula ata 7 de xaneiro


Preinscricións en: http://centrodelinguas.fundacionuvigo.es/24/11/2017
Xornadas Servicio de Apoio á Investigación da Universidade

Actividades desenvolvidas no marco do Servicio de Apoio á Investigación da Universidade. "Visita de Investigadoras. 2017"

Lugar: Facultade de Belas Artes de Pontevedra
Datas: 28 e 29 de novembro
Actividades abertas aos estudantes de grao, master e PDI

Martes 28 de novembro ás 18:00 h. Espazo teórico do Máster:
Mesa redonda: “Pedagogía del Arte de Acción en la Universidad”
Participantes: Marta Pol, Assumpta Bassas e Eva Marichalar

Mercores 29 de novembro ás 16:00 h. Espazo 31.
Conferencia a cargo de Assumpta Bassas "Desbordar la universidad: performances, intervenciones e intercambios a partir de la creación de un entorno doméstico"

Marta Po
l. Doutora pola Universidade Autónoma de Barcelona.
Comisaria de diversos ciclos de arte de acción na Fundació Espais de Girona e no MACBA. Dirixiu, xunto a Jaime Vallaure “Sin Número-Arte de Acción” no Círculo de Bellas Artes de Madrid e con Carlos Pina o Festival Internacional de performance eBent en Barcelona-Madrid.

Assumpta Bassas. Doutora pola Universidade de Barcelona onde é profesora desde 1996. Docente da asignatura “Estudios de performance. Prácticas del cuerpo” na Facultade de Belas Artes de Barcelona (2012-actualidade). A súa investigación doutoral centrouse no conceptual catalán (Silvia Gubern, Àngels Ribé, Eulàlia, Fina Miralles, Eugènia Balcells).

Eva Marichalar. Doutoranda ca tese “La dimensión artística en la creación de saberes: relatos de una experiencia docente desde las artes de calle” dentro do programa de Innovación e Intervención Educativa da Universidad de Vic. Desde 2003 é profesora na Universidade de Vic-Universidade Central de Cataluña, onde tamen desenvolve a sua tarefa como directora artística.


Fresh Street # 1. Primer Seminario Europeo de las Artes de Calle. Circo Strada. Fira Tàrrega


24/11/2017
Entrevista a Tamara Feijoo

Tamara Feijoo afronta o exercicio artístico trazando unha ponte entre as prácticas tradicionais do debuxo e a pintura e o perfil contemporáneo das súas propostas. Partindo da figuración e do seu interese por temáticas como o paso do tempo e a natureza, a súa obra embárcase nun proceso de reflexión onde soporte, técnica e contido combínanse para dar lugar a pezas onde non só prima o aspecto estético, senón tamén a resposta sensible transmitida cara ao espectador.

O seu traballo puido verse en espazos como a Fundación Luis Seoane, o MAC (Museo de Arte Contemporánea Gas Natural Fenosa) da Coruña, a galería Estampa de Madrid ou a galería Marisa Marimón de Ourense, entre outras. Entre as súas exposicións colectivas destacan a XIII Bienal de Lalín Pintor Laxeiro en Lalín (Pontevedra, 2017); A propósito do debuxo, Centro Torrente Ballester (Ferrol, 2015); Os anos circulares. Últimas tendencias da figuración en Galicia. 1994_2013, Centro Torrente Ballester, (Ferrol, 2014) e varias das edicións do Premio Auditorio de Galicia para Novos Artistas e da Mostra Internacional Gas Natural Fenosa.


La imagen fantasma (1), 2016. Papel/gofrado/esmalte sobre muro.

O teu traballo sinala a comunicación entre diferentes manifestacións artísticas: desde o debuxo e a pintura, que poderiamos cualificar como a base da túa obra, ata a escultura ou a instalación, que fuches incorporando con maior contundencia nos últimos anos. De que forma produciuse esta evolución?

Aínda que a disciplina na que me atopo máis cómoda é a pintura ao longo destes anos, de forma paulatina e a medida que o meu traballo ía madurando, sentín a necesidade de saír das marxes ríxidas do soporte, romper con ese límite físico do papel incorporando o espazo ou certos elementos tridimensionais á obra por medio da pintura expandida ou a instalación.

O control do espazo sobre o que se desprega a peza xoga un papel importante nos teus proxectos. Como o concibes?

Considero que a interacción dunha obra co espazo no que se mostra é algo bastante representativo no meu traballo e por iso algo máis a ter en conta cando expoño un novo proxecto. O espazo, por tanto, é un factor importante desde o inicio do proceso de traballo posto que vai dialogar coas obras expostas; é un elemento que interfire ou intervén na peza e que pode achegar novos matices plásticos e significados.

A obra expándese, atópase entre o bidimensional e o tridimensional, salta do perfil da ilustración clásica á construción contemporánea do obxecto. Que che interesa destas conexións?

Interésame non ter límites plásticos á hora de traballar e buscar certa sensación de atemporalidade na materialización das miñas obras. Non me gusta seguir modas, por iso é polo que establezo conexións segundo os meus propios intereses probando diferentes disciplinas e as súas resolucións, adaptándoas ao meu facer.

Manexas a idea do paso do tempo e os seus efectos, a súa pegada sobre o material, tamén o concepto de tempus fugit. Poderiamos dicir que son preocupacións universais, que estiveron ligadas ás artes e a filosofía desde a súa orixe e sobre as que aínda quedan cousas que dicir. De que maneira constrúes estas nocións desde a túa óptica persoal?

É certo, interésame o paso do tempo e como este se pode manifestar dunha forma física por medio de pegadas, rastros, sinais. Esa idea de fugacidade, de futilidade da existencia, trato de plasmala nos meus traballos mediante representacións metafóricas (construcións imposibles e ruinosas, equilibrios precarios de elementos...). Tamén por medio dos materiais que utilizo (papeis vellos e fráxiles, follas de porcelana) ou as técnicas empregadas como, por exemplo, na serie La imagen fantasma na que, mediante a técnica do gofrado, utilizo a propia pegada sobre o papel para debuxar.

Buscas que o espectador comparta estas mesmas lecturas ou estas serven máis ben como impulso persoal para levar a cabo as pezas?

Busco que o espectador as comprenda, pero non tanto que as comparta comigo. No entanto, se despois de ver o meu traballo algo fai que ese espectador comece a exporse estas mesmas inquedanzas teño que dicir que iso me resulta satisfactorio.

Son traballos que requiren unha mirada atenta, achegarse á obra e examinar o detalle. Isto contrasta coa inmediatez e a sobresaturación visual á que estamos adoitados. Hai algunha intención de reivindicar certo proceso de desaceleración en canto ao consumo de imaxes?

Talvez. Desde logo si que hai unha intención de captar a atención do espectador e que este se deteña. As miñas obras son pequenas e cheas de detalle, todo iso pensado para facer que o espectador se achegue e non que mire senón que contemple. Porque contemplar require certo tempo, detemento e atención. Observar sen présas.

Empregas a miúdo o recurso do trampantoxo (trompe-lœil), xogando a enganar a mirada a través de diferentes perspectivas e ilusións ópticas, forzando ao espectador a manter a atención e suscitando interrogantes ao redor da obra e a súa percepción. Esta técnica, da que xa se atopan exemplos en Grecia e Roma, popularizouse durante o renacemento e o barroco, así como na pintura flamenca e holandesa de bodegóns. Hai na túa obra filiación con estes movementos?

Por suposto. É máis, desde os meus inicios un dos meus principais referentes artísticos foi e é a pintura flamenca e holandesa. Hai algo no seu facer polo que sinto unha profunda querenza. Polas súas temáticas principais -a paisaxe como xénero, o retrato con matices psicolóxicos e os bodegóns-, pola importancia das composicións, o uso do formato pequeno, as cores intensas, a luz e a atmosfera que logran e que é tan representativa desa zona xeográfica. Non podo negar que as obras de Roger van Der Weyden, Patinir, El Bosco, Pieter Brueghel, Frans Snyders ou máis actuais como Luc Tuymans, Berlinde de Bruyckere ou Michael Borremans exercen en min unha fascinación case inefable e que ese embeleso ponse de manifesto no meu propio traballo.

Nalgunhas das túas pezas hai unha clara evocación aos debuxos que poboan os antigos libros de botánica. Penso sobre todo na serie Naturalezas Invasoras ou en Folies, aínda que tamén se percibe de forma menos directa no resto as túas obras. Estas ilustracións conectan co teu traballo a nivel formal nunha relación que se estreita polo tipo de papel que escolles. Que tipo de abordaxe persegues?

Certo, nesas obras a similitude estética con ilustracións antigas de botánica é intencionada, sobre todo na serie de Naturalezas Invasoras, xa que parte dese proxecto tiña que ver coa metodoloxía de traballo dos naturalistas de séculos pasados. A forma de investigar destes expedicionarios, que consiste en pasear, explorar, observar e tomar mostras, sempre estivo presente na fase inicial do meu traballo á hora de abordar calquera proxecto; de aí o meu interese por estas figuras históricas e o seu impremeditado legado artístico.

Naturalezas invasoras (bellis), 2012. Tinta china sobre muro / gouache sobre papel.

Hai pouco inauguraches a exposición individual Epílogo de paisaxe e nubes, na Fundación Luis Seoane da Coruña. Nesa mostra advírtese unha evolución respecto de traballos anteriores, as obras depúranse e o debuxo pasa de ser o compoñente principal para situarse nun segundo plano. Fálanos dese proceso de cambio.

Epílogo de paisaxe e nubes é froito dun longo proceso de intelectualización da paisaxe realizada a través da exploración e a observación de múltiples espazos da xeografía galega. Debo puntualizar que cando falo de paisaxe e, en concreto da paisaxe galega -posto que é a que considero como propia-, non me refiro soamente a espazos verdes ou accidentes xeográficos. Con esta expresión estou a incluír tamén todas esas construcións precarias que nos podemos atopar en zonas urbanas e rurais e que son, en parte, reflexo da nosa idiosincrasia (e que dalgún modo xa están presentes nos meus traballos anteriores). Todo isto xera unha colaxe de formas, materiais e cores que serviu de base para a realización deste proxecto.

Tres obras de Luis Seoane (Paisaje y nubes, Galicia e S/T) son a base para o desenvolvemento da exposición, creada especificamente para o espazo. Como concibiches ese diálogo e que aspectos do traballo do artista interesáronche máis á hora de pensar as túas pezas?

Quixen aproximarme á obra de Seoane non soamente usando recursos técnicos propios deste artista, como son a pintura, o gravado e o debuxo. Estas tres pezas que serviron de punto de partida para o desenvolvemento do meu traballo viran ao redor da súa idealización e sintetización da paisaxe mediante manchas e expresivos planos de cor que tratei de incorporar aos meus recursos estéticos, dando lugar a estas paisaxes interiores onde as superposicións de planos e as ensamblaxes de soportes son os protagonistas.

Son obras das que case non se nos ofrece información, coma se tivésemos que descodificalas. Penso que aquí cobra importancia o etéreo, a textura, as tonalidades... algo así coma un ceo anubrado. Dalgunha maneira están presentes esas nubes e esa paisaxe do título?

As sete pezas presentes na sala, máis o mural realizado especificamente nunha das paredes do patio, son unha reflexión que parte precisamente desas obras de Seoane non presentes na sala. Todo nas miñas obras remite a esas nubes e esa paisaxe do título mediante a gama de cores proporcionada polos distintos soportes, as diferentes texturas dos mesmos, as ensamblaxes e superposicións de planos, o feito de utilizar monotipos realizados coa mesma tinta branca que, dependendo da luz e o soporte, proporciónanos diferentes temperaturas de branco ou gradacións de gris. Do mesmo xeito, a única presenza figurativa que nos atopamos nas obras, esas pedras envoltas en arxilas manipuladas por min, aluden unha vez máis a esas de montañas envoltas en nubes baixas tan propias da nosa paisaxe galega.

Moitas grazas Tamara. Onde poderemos verche proximamente?

Traballo coa galería ourensá Marisa Marimón e o próximo febreiro acudirei con ela a JustMAD (Madrid) onde presentarei as novas pezas nas que estou a traballar.20/11/2017
DEBUT 2017

DEBUT 2017 conta con xornadas de workshops, conferencias e seminarios impartidos por profesionais dos diferentes ámbitos do deseño e a moda. Ademais, celebrarase o DESFILE DEBUT2017 con pezas do alumnado de ESDEMGA.
DESFILE DEBUT2017 terá lugar no Pazo da Cultura de Pontevedra o xoves 23 de novembro ás 20.00 h.
Podedes consultar o programa aquí
17/11/2017
Calendario de presentacións TFG convocatoria extraordinaria novembro 2017

Calendario de presentacións TFG convocatoria extraordinaria novembro 201713/11/2017
Conferencia "Cerámica e función"

Impartida por Miguel Vázquez
Presentada por Chelo Matesanz.
Xoves 16 de novembro ás 18.30h no Espazo 16 da Facultade.

05/11/2017
Obradoiro de video 360º con Carlos Seijo

Días 7 e 14 de novembro
Turno de mañá de 10.00 a 13.00 h
Turno de tarde de 16.30 a 20.00 h

*O obradoiro ten unha duración de dous días, a asistencia implica acudir soamente a un dos turnos.
24/10/2017
Charlas + obradoiro. Mulleres detrás da cámara: o relato autobiográfico.

Dúas cineastas galegas nos achegan a algúns dos seus referentes creativos así como a súa maneira de traballar e entender o cinema.

Andrea Zapata-Girau viaxará a través de diferentes creadoras que traballan co relato autobiográfico. Tamén se comentarán framentos da súa propia filmografía e animarase aos alumnos a realizar un exercicio práctico en torno aos exemplos tratados nas dúas sesións (de mañán e tarde).

Xisela Franco realizará unha aproximación a algunhas das súas películas artísticas ao tempo que estas lle sirven de fío para transitar por conceptos como o "cinema en primeira persoa", "cinema ensaio", "ciema de proceso", ou "cinema de museo". Vinculada dende fai 15 anos ao cinema experimental e á arte contemporánea, esta creadora traballa xustamente nesa intersección desde a que alumea novos camiños teórico-prácticos para o cinema contemporáneo.

Charla Andrea Zapata-Guirau: mércores 25 as 12:00h
Charla Xisela Franco: xoves 26 as 12:00h

Obradoiro:
Mércores 25 e xoves 26 de outubro de 12:00h a 14:00h e de 16:00h a 18:00h

As actividades terán lugar na Facultade de Belas Artes para obter un certificado de asistencia é necesario enviar un email co nome e apelidos e email a sdfba@uvigo.es.

Esta actividade conta co patrocinio da unidade de igualdade da Uvigo.


24/10/2017
Exposición Ilusionismo persistente. Luis Bueno

ILUSIONISMO PERSISTENTE

Luis Bueno

Do 25 de outubro ao 11 de novembro de 2017
INAUGURACIÓN, MÉRCORES 25 DE OUTUBRO ÁS 13.00 H.
De luns a venres, das 12 ás 14 h e das 19 ás 21 h.
 
SALA – X. Sala de Exposicións do Campus de Pontevedra
Facultade de Belas Artes.  Rúa Maestranza, 2 - 36002 Pontevedra
                                                                                                                                              DESCARGAR NOTA DE PRENSA


As obras que integran a mostra Ilusionismo persistente, son parte dos resultados dun proceso de investigación e creación que Luis Bueno inicia en 2012 co seu Traballo Fin de Grao, e que desemboca na tese doutoral "El Ilusionismo Persistente. Cuestionamientos de la representación pictórica en el arte contemporáneo", defendida recentemente na Facultade de Belas Artes. Durante estes anos a súa produción artística nutriu a análise, a interpretación e o desenvolvemento teórico (ou á inversa), sendo esta exposición un exemplo máis da singularidade das achegas na investigación en Belas Artes e a evidencia da capacidade da arte para xerar coñecemento propio.
 
Almudena Fernández Fariña
Comisaría da exposición


19/10/2017
V convocatoria programa IACOBUS


A V convocatoria do programa IACOBUS permitirá que PDI, persoal investigador e PAS das universidades da Eurorrexión Galiza-Norte de Portugal realicen estadías nas universidades participantes no programa co gallo de contribuir a fomentar a cooperación entre as institucións de Ensino Superior de Galiza e do Norte de Portugal.

As Bases, acompañadas doutra información de interese, están publicadas na Plataforma Web do IACOBUS:

http://iacobus.gnpaect.eu/gl/descargas

As estadías da Convocatoria do Programa IACOBUS deberanse levar a cabo dende o 1 de febreiro ata o 30 de xuño de 2018.

A elaboración e presentación das candidaturas efectuarase a partir do día 23 de outubro de 2017 e ata o día 19 de novembro de 2017 ás 23:59 h (hora española).

O anexo I, de invitación para recibir aos participantes portugueses deberá ir asinado por: 

 -No caso do PDI e dos investigadores no marco de programas, polos directores/as de departamento correspondentes.

- No caso do PAS, polo responsable do servizo correspondente. 

O anexo II no que se autoriza aos/ás solicitantes a participar no programa deberá ir asinado por:

 -No caso do PDI e dos investigadores no marco de programas, polos directores/as de departamento correspondentes.

-No caso de investigadores no marco de proxectos, polos investigadores principais.

-No caso do PAS, pola Xerencia. 

Prégase o envío dunha copia escaneada destes documentos á ORI (Oficina de Relacións Internacionais)

- Modalidades de pagamento: PDI (Persoal docente e investigador) 600 euros por semana, duración mínima dunha semana e máxima de dúas; PAS (Persoal Administrativo de Servizos) 600 euros por semana, máximo unha semana; Persoal investigador 800 euros ao mes, mínimo un mes e máximo tres.Archivo de noticias